محصول دیجیتالی

کارگاه تصویری ترس از خوشبختی

کارگاه تصویری ترس از خوشبختی

کارگاه تصویری ترس از خوشبختی

۲۰۰٫۰۰۰تومان
اضافه به سبد خرید

انسان بزرگترین مانع خوشبختی خود است...

چه باید کرد؟

بیشتر مردم بعد از شنیدن ترس از ارتفاع، مار و ... پلک نخواهند زد.

اما اگر بگویید "خوشبختی مرا می ترساند" ،

واکنشی فوری از "نه بابا، مگه میشه!" . حقیقت این است که ، چیزهای شادی آور می توانند به همان اندازه وحشتناک باشند ....

به روایت دکتر نیکپور