محصول دیجیتالی

کارگاه تصویری جادوی فاصله

کارگاه تصویری جادوی فاصله
کارگاه تصویری جادوی فاصله
کارگاه تصویری جادوی فاصله

کارگاه تصویری جادوی فاصله

۲۰۰٫۰۰۰۱۰۰٫۰۰۰تومان
اضافه به سبد خرید

دانستن آن براي ادامه مطلوبيت "رابطه"
با ديگري، نه تنها لازم كه واجب است.
روابط ما با غفلت از اين نكات
پرفشارند و باندازه كافي مطلوب نخواهندبود.
از صميم دل اميدوارم
اينچنين فرصتهاي سرنوشت سازي را دريابيم.
چون من و شما ،همگي
لايق روابط خوشايند صميمي و پايداريم.

کارگاهی بی نظیر به روایت دکتر نیکپور که 7 برابر تکرار شد