محصول دیجیتالی

کارگاه صوتی بنی آدم

کارگاه صوتی بنی آدم

کارگاه صوتی بنی آدم

۲۰۰٫۰۰۰تومان
اضافه به سبد خرید

آیا در طول تاریخ زندگی خود سعادتمند تر خواهید شد؟

روشنگر مسیر زندگی ات،دردنیای لجام گسیخته امروز ، خواهد بود تا رهایی از سردرگمی در روابط خویش را تجربه کنی.

فایل صوتی کارگاه بنی آدم ( انسان خردمند)

به روایت دکتر نیکپور