محصول دیجیتالی

کارگاه صوتی"دروغهایی که به خودمیگوییم"

کارگاه صوتی"دروغهایی که به خودمیگوییم"

کارگاه صوتی"دروغهایی که به خودمیگوییم"

۲۰۰٫۰۰۰تومان
اضافه به سبد خرید

تاملی جدی بر خودپذیرایی در روابط روزمره زندگی به روایت دکتر نیکپور